Bikeland har tilsluttet sig en række initiativer, som dækker områder, hvor vi mener, at vi bedst kan tage ansvar og gøre en positiv samfunds- og miljømæssig forskel med vores virksomhed. Vi arbejder aktivt sammen med organisationer og mærkeordninger, som har til formål at fremme en positiv udvikling for sociale og klimamæssige udfordringer i vores samfund.

Social ansvarlighed

Bikeland forpligter sig til at:

  • Facilitere et fysisk og mentalt sundt og sikkert arbejdsmiljø på vores kontorer.
  • Respektere FN’s menneskerettighedserklæring om menneskers borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.
  • Arbejde aktivt med ligestilling og udryddelse af alle former for diskrimination i vores virksomhed.

Miljø- og klimaansvarlighed

Bikeland forpligter sig til at:

  • Arbejde med genanvendelse og bæredygtighed brug af ressourcer.
  • Minimere og optimere miljøpåvirkningen fra selskabets aktiviteter og drift.
  • Kun samarbejde med leverandører, som ligeledes anerkender og arbejder med deres sociale og miljømæssige ansvar som virksomhed.

Økonomisk ansvarlighed

Bikeland forpligter sig til at:

  • Implementere og arbejde med et nul-toleranceprincip i henhold til korruption, bestikkelse og bedrageri.
  • Imødekomme dialog og et transparent blik på virksomhedens økonomiske forhold for relevante interessenter.
  • Arbejde med kontinuerlig optimering af vores vækst- og indtjeningsmuligheder i markedet.